.

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วัฒนธรรมไทยกับวัยรุ่นในปัจจุบัน

วัฒนธรรมไทยกับวัยรุ่นในปัจจุบัน
วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยกับวัยรุ่นในปัจจุบัน
            จากสังคมไทยในปัจจุบัน  สิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบัน  คงเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราปฏิเสธไม่ได้  ซึ่งได้แก่เรื่องวัฒนธรรมของไทยกับเยาวชนของไทย  ในอดีตวัฒนธรรมของไทยเป็นวัฒนธรรมที่ดีงาม
            แต่ในปัจจุบันนับตั้งแต่คนไทยอย่างเราไปรับเอาอิทธิพลของชาวต่างชาติเข้ามา  เช่น  วัฒนธรรมของเกาหลี,วัฒนธรรมของวัยรุ่นญีปุ่น  ฯลฯ  ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดในเรื่องของการแต่งกาย,การเจาะตามร่างกายส่วนต่างๆ การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ซึ่งในสมัยก่อนพ่อแม่ของเราจะสอนให้รักนวลสงวนตัว  แต่งตัวรัดกุมมิดชิด  ไม่เป็นที่ล่อตาล่อใจจากเพศตรงข้าม  แต่ในปัจจจุบันวัฒนธรรมของเราได้เปลี่ยนไป  จากที่เคยแต่งกายสุภาพสมกับเป็นกุลสตรีไทย  ก็เหลือเพียงการนุ่งน้อยห่มน้อย  แทบจะปกปิดอะไรไม่ได้  และปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่  คือเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ซึ่งเยาวชนของไทยในปัจจุบัน  ไปเลียนแบบพฤติกรรมของชาวต่างชาติมาเป็นจำนวนมาก  เลยมองเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ  ไม่มีความสำคัญอะไร  ซึ่งเป็นการยอมรับวัฒนธรรมที่ผิดๆ  ของชาวต่างชาติเข้ามา  ในปัจจุบันเป็นปัญหาระดับชาติที่เราจะต้องนำมาคิดและพิจารณาว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างไร  เยาวชนคือผู้ที่จะต้องรักษาวัฒนธรรมสืบต่อไป  จะเป็นอย่างไรถ้าเรารับแต่วัฒนธรรมที่ผิด  และลืมวัฒนธรรมของไทยเราเอง
            นายสุชาติ  ไชยมะโน  นายกสมาคมเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย  ในฐานะประธานที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  ได้กล่าวไว้ว่า
เด็กไทยวันนี้มีความเบี่ยงเบนมากโดยสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด คือ เรื่องการแต่งกายที่ขัดกับวัฒนธรรมไทยตรงที่ใส่สายเดี่ยว เอวลอย แต่ก็มีการแพร่หลายในสังคมอย่างมาก เพราะได้รับอิทธิพลจากตะวันตกโดยผ่านทางสื่อต่าง ๆ ขณะเดียวกันเยาวชนไทยก็ให้ความสนใจเรื่อง ประเพณีของไทยโดยเฉพาะ ประเพณีและกิจกรรมทางศาสนาน้อยมาก รวมถึง ดนตรีไทยและการแสดงแบบไทย ๆ ที่เด็กไทยไม่ค่อยสนในตรงกันข้ามกับดนตรีต่างประเทศที่เผยแพร่เข้ามามากจนลบล้างสิ่งที่เป็นของไทยไป
นอกจากนี้เรื่องอาหารการกินของไทยก็ถูกเบี่ยงเบนไป ทั้งที่ อาหารไทยเป็นอาหารที่มีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างมาก เพราะเต็มไปด้วยสมุนไพรซึ่งเมื่อรับประทานแล้วก็เหมือนได้กินยาธรรมชาติโดยปริยาย แม้แต่ชาวต่างชาติก็ยังให้ความสนใจทำให้อาหารไทยดังไปทั่วโลก แต่เด็กไทยกลับไม่สนใจหันไปกินอาหารฝรั่ง อย่าง พิซซ่า โดนัท
“ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของไทย คือ เอกลักษณ์ของชาติไทย และที่คนไทยเรามีความมั่นคงอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะเรามีเอกลักษณ์ มีวัฒนธรรมไทยที่เป็นวิถีชีวิตของเรา แต่เวลานี้เยาวชนไทยกลับไม่สนใจแล้ว ซึ่งถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปวัฒนธรรมไทยก็อาจจะสูญไปได้ เพราะวัฒนธรรมจะต้องมีการสืบสาน ซึ่งผู้ที่จะสืบสานวัฒนธรรมไทยได้ดีก็คือเยาวชน แต่ถ้าเยาวชนหรือนักเรียนไม่ยอมรับ และไม่ยอมสืบสานวัฒนธรรมเราก็จะค่อย ๆ สูญไป และเมื่อใดก็ตามที่วัฒนธรรมของไทยสูญไป เราก็จะสูญชาติเมื่อนั้น เหมือนกับที่ผู้นำของบางประเทศกล้าออกมาประกาศว่า ประเทศของเขาล่มสลายแล้วเพราะไม่มีเอกลักษณ์ของตัวเอง”
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น